VÄLKOMMEN

TILL

SMK RONNEBY!

MILJÖREGLER

På banområdet samt i depån gäller största möjliga miljöhänsyn.


Därför ska varje motorcykel som är uppställd  på banområdet ha en s.k. miljömatta under sig. Samt vid vilan mellan tiderna .

Detta gäller i  synnerhet vid tankning, smörjning och andra tekniska åtgärder.                 


I övrigt gäller att man håller rent och snyggt omkring sig och det man har med sig tar man också hem.


Under storhelgerna; påsk, pingst, midssommar, jul och nyår får ingen körning ske.

Gäller såväl afton, dag som annandag.


Miljö- och byggnadsnämndens beslut är tidsbegränsat till att gälla t.o.m 2018-12-31.


Mvh


Styrelsen i SMK Ronneby.

LÄNKAR

All rights reserved - SMK Ronneby